Behöver du hjälp i Stockholm med familjerätt?

Hos oss kan du få hjälp och stöd med alla områden inom familjerätt i Stockholm. Vi sätter alltid våra klienter i centrum och kan företräda dig i många frågor. Du kan anlita oss i Stockholm för frågor inom familjerätt såsom frågor kring vårdnad, umgänge och boende med barn. Vi arbetar även med samboavtal, testamenten eller om du behöver få hjälp att överklaga beslut. 

Hos oss arbetar jurister med fokus på att du ska få den bästa representationen som är möjlig. Som Juristbyrå vet vi att det ibland kan vara svårt med juridiska frågor och vi finns alltid här för dig. Våra jurister och jurist som arbetar med familjerätt i Stockholm kan upprätta äktenskapsförord och rådgöra kring juridiska frågor, exempelvis rörande särkullbarn och arv.

Familjerätt— Ockelbo kommun

Jurister med bred kompetens inom familjerätt i Stockholm

Ibland är det svårt att lösa problem i samband med en separation, men våra jurister som arbetar med familjerätt i Stockholm hjälper dig. Vi kan bistå med rådgivning och kan även sköta all kommunikation och förhandling med motparten. Våra medarbetare i Stockholm har med sin breda kompetens inom familjerätt kompetens att lösa även svårare förhandlingar.

Domstolsprocesser kan vara svåra och vi ser till att du får den hjälp du behöver för att klara av enkla som avancerade fall. När det kommer till andra områden inom familjerätt, som kontakter med socialnämnder och socialtjänst, bistår vi med den representation du behöver i Stockholm. När det gäller upprättande av testamente och äktenskapsförord ser vi till att ni får den vägledning som behövs för att allt ska bli som ni tänkt er.

När du behöver stöd

Inom familjerätt har vi samlat den nödvändiga kompetensen i Stockholm för att kunna leverera bästa tänkbara service till våra klienter. Det gäller i såväl större mål som i enskilda mindre fall där det behövs juridisk rådgivning. Ibland kan det röra frågor kring förmyndarskap, förvaltare och andra liknande frågor där vi kan hjälpa till att hitta den bästa lösningen. Oavsett kommer du alltid att bemötas vänligt och professionellt när du behöver en jurist i Stockholm som hjälper dig med familjerätt.

Känner du att du behöver juridisk rådgivning ska du därför inte tveka att kontakta oss. Vi hjälper dig att lösa frågor och tipsar om hur du kan komma vidare på bästa sätt. Det gäller såväl en svår separation som att reda ut arvsrättsfrågor. Vi har också kompetens att hjälp dig i händelse av internationella frågor, som adoption eller om du har barn utomlands. Många gånger kan det uppstå komplicerade frågor i dessa fall där flera länder är inblandade. Vi kan hjälpa dig över internationella gränser. Tveka därför inte att höra av dig till oss redan idag om du behöver juridisk rådgivning.